แบบทดสอบภาษาต่างๆ

LANGMaster eTestMe.comเป็นเวทีการทดสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในการประเมินระดับความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอย่างเป็นที่ไว้วางใจ การประเมินผลจะใช้เกณฑ์ของเกณฑ์การวัดระดับทางภาษาของยุโรป(CEFR) (โดยแบ่งระดับโดยใช้สัญลักษณ์เหล่านี้ A1, A2, B1, B2, C1 และ C2)

eTestMe.com สำหรับบริษัทและองกรณ์ต่างๆ

 1. eTestMe.com คืออะไร คุณสามารถอ่านได้ ที่นี่.
 2. เราแนะนำให้คุณทดลองใช้eTestMe.com โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและคุณสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทางเวอร์ชั่นทดลอง
 3. โปรดเลือกวิธีที่เหมาะสมในสุดในการใช้สำหรับทางเลือกการใช้และราคา
 4. เริ่มต้นทำงาน.

  หลังจากที่ท่านเริ่มใช้งานและเข้าสู่ระบบแล้วโปรดใส่ผู้สมัครเข้าทำแบบทดสอบในระบบและส่งบัตรเชิญให้พวกเขามาทำแบบทดสอบ(ที่ช่องแท็บบริษัท/ผู้ดูแลระบบ)

eTestMe.com สำหรับบุคคลทั่วไป

 • ทำไมถึงต้องทำแบบทดสอบกับeTestMe.com อ่านต่อ ที่นี่
 • การซื้อแบบทดสอบ (ราคา €30)

  ในราคารวมการทดสอบแบบสมบูรณ์ การประเมินผลในส่วนการพูดและการเขียนโดยอาจารย์(ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา)และการส่งใบเกียรติบัตร
  หลังจากที่คุณชำระเงินแล้วคุณจะได้รับอีเมลพร้อมกับการเชิญเข้าร่วมทำแบบทดสอบ

ข้อระวัง :หากคุณยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมทำงานผ่านSilverlightของบริษัทMicrosoft ในคอมพิวเตอร์ของคุณ(ซึ่งเป็นเหมือนรูปแบบการทำงานผ่านFlashของบริษัท Adobe)คุณจะได้รับการขอให้ติดตั้งก่อนเริ่มทำแบบทดสอบ การติดตั้งไม่มีผลต่อซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้แล้วหรือข้อมูลที่ถูกเก็บ แต่อย่างใด

การอ้างอิง:

 

Mr. Vít Vořechovský, the director of Jeden jazyk nestačí language school, says

LANGMaster Family Member